disclaimer

disclaimer

Deze website wordt door Ruud Artz met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, deze informatie wordt zo actueel mogelijk gehouden.
Ruud Artz is echter niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ontstaan door het gebruik van de door Ruud Artz aangeboden informatie op deze website.
Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Externe links:

Deze website bevat links naar externe websites en/of informatiebronnen van derden die niet door Ruud Artz worden beheerd.
Deze links zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Als u via een link naar een andere website gaat, is het privacybeleid van de externe website van toepassing.
Ruud Artz kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Copyright:

Alle rechten voorbehouden.
De inhoud en vormgeving van deze website vallen onder het auteursrecht.
Niets van de teksten, grafische presentatie’s en/of foto’s op deze website mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van Ruud Artz.